Choď na obsah Choď na menu
 


Európska únia - súčasnosť a budúcnosť

14. 12. 2011

V súčasnej dobe sú najvýznamnejšie otázky, ktorými sa Európska únia zaoberá, tieto:

Revízia Paktu stability a rastu

Potom, čo viac rokov za sebou prekračovali Francúzsko a Nemecko záväzky vyplývajúce z ich členstva v Eurozóne (konkrétne išlo o prekročenie ročného deficitu verejných financií o viac ako 3%, jedno z kritérií Paktu stability, neboli na nich uvalené žiadne sankcie, hoci zo zmlúv vyplýva opak. Toto kritérium bolo následne v marci 2003 zmiernené. Toto je kritizované hlavne menšími krajinami, ktoré sa snažili pod hrozbou sankcií a za nemalých obetí udržať svoje rozpočtové deficity v daných medziach.

Reforma rozpočtu EÚ

Na rozpočte Európskej únie sa dlhodobo kritizuje vysoký podiel výdavkov na poľnohospodárstvo (cez 40%) a malý podiel výdavkov na vedu a výskum (medzi 3% a 4%). Reformné snahy však narážajú na odpor štátov s relatívne silným poľnohospodárstvom ako je Francúzsko, Španielsko a Poľsko.

Lisabonská zmluva

Po krachu Ústavy pre Európu sa na zasadnutí Európskej rady v júni 2007 rozhodlo, že sa zvolá medzivládna konferencia, ktorá vypracuje návrh novej tzv. reformnej zmluvy. Reformná zmluva, ktorá dostala oficiálny názov Lisabonská zmluva, zachováva podstatu návrhu Ústavy pre Európu, má však inú formu a upúšťa od niektorých politických symbolov obsiahnutých v návrhu Ústavy, ktoré sčasti spôsobili neúspech projektu Ústavy. Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009.

 

Budúcnosť

V súčasnosti rezonuje najmä otázka spoločnej meny euro a zachovanie eurozóny. Rezonujú tiež otázky zadlženosti štátov a dlhového stropu, ktorý je prípustný pre eurozónu. Témou dňa je aj možná fiškálna únia. Tieto otázky a problémy v súvislosti s dôsledkami krízy bude EU rieši ešte aj najbližšie roky.